tortuguetes
recursrecurs
Referència històrica
L’escola bressol tortuguetes acull infants de 6 mesos a 3 anys. Aquest nou centre infantil respon a la necessitat d’ampliació d’un projecte educatiu creat l’any 1982 a l’E.B. Les Tortugues del carrer bergara 40, i que hem anat consolidant progressivament.
recursrecurs
fotografia fotografia
recursrecurs
L’any 1982 “Les Tortugues” va començar a funcionar tot iniciant uns objectius essencials i específics: fer de la nostra escola bressol un lloc familiar pels nens i alhora crear al seu entorn un clima d’afectitivitat que ens permeti transmetre la seguretat i confiança necessària per aconseguir un bon desenvolupament integral de l’infant.
Aquest procés està concretat en el nostre Projecte Educatiu i desenvolupat en la pràctica educativa mitjançant el Disseny Curricular del Centre que defineix el procés d’aprenentatge corresponent a les diferents edats i etapes que assoleixen els alumnes en el transcurs del cicle educatiu.
Considerem doncs la llibertat, activitat, creativitat, individualitat i sociabilitat com a finalitat primordial.
Aquests valors bàsics s’aniran adquirint gradualment en la pràctica de les activitats específiques corresponents a cada etapa: Bressol 1 a 2 anys i Llar 2 a 3 anys.
Les activitats generals que realitzem durant el curs vénen molt marcades pel ritme i les característiques de les estacions de l’any.
El joc esdevé una funció essencial que utilitzem com eina principal d’evolució creativa i expressiva.
El jardí, el sol, l’aire, les plantes...són l’element vivificant per excel.lència i els infants en gaudeixen cada dia a l’hora del joc lliure.
Els mètodes pedagògics es realitzen per mitjà dels “centres d’interès” (Ov.Decroly), és a dir: individualment mitjançant fulls o fitxes formant l’àlbum trimestral, i col.lectivament a l’aula de música i de dansa, a l’espai de biblioteca i de representacions, o també a la sala de psicomotricitat i d’audiovisuals...
Les celebracions de festes tradicionals i populars formen part intrínseca de l’aprenentage ja que són font d’enriquiment, d’esbarjo i alhora portadores d’una expressió socio-cultural en la història d’un país, en la seva llengua, la convivència i la llibertat.
recursrecurs
fotografia fotografia
c:/ Villà 82/84 - 08172 Sant Cugat del vallès
Tel: 93 674 07 06 - lestortugues.tes@gmail.com