tortuguetes
recursrecurs
Línia educativa
OFERIM un espai acollidor de convivència amb altres nens i nenes, proposant activitats pedagògiques tenint en compte els aspectes cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu de l’infant.
AFAVORIM el joc com a mitjà d’experimentació i descoberta, proporcionant recursos tant materials com d’espais per permetre el desenvolupament integral de les seves capacitats.
PRETENEM estimular en l’infant el contacte i les vivències enriquidores del seu entorn natural, social i cultural.
recursrecurs
fotografia fotografia fotografia
c:/ Villà 82/84 - 08172 Sant Cugat del vallès
Tel: 93 674 07 06 - lestortugues.tes@gmail.com